Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 28

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Wyniki naboru Stażysta w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Szymon Podsiadło 2021-08-19 zobacz
2 Wyniki naboru Stażysta w Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy Szymon Podsiadło 2021-08-19 zobacz
3 Pracownik w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Szymon Podsiadło 2021-07-15 zobacz
4 Pracownik w Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy Szymon Podsiadło 2021-07-15 zobacz
5 Informacja o wynikach naboru: Pracownik laboratorium badania wody Szymon Podsiadło 2021-06-08 zobacz
6 Sprawozdanie finansowe za 2020r. Szymon Podsiadło 2021-06-02 zobacz
7 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Szymon Podsiadło 2021-03-29 zobacz
8 Informacja o naborze: Pracownik w Laboratorium Środowiska Pracy Szymon Podsiadło 2021-01-26 zobacz
9 Pracownik w Laboratorium Badania Wody Szymon Podsiadło 2020-10-12 zobacz
10 Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora Szymon Podsiadło 2020-10-02 zobacz
11 Statut PSSE w Busku-Zdroju Szymon Podsiadło 2020-09-22 zobacz
12 Regulamin PSSE w Busku-Zdroju Szymon Podsiadło 2020-09-22 zobacz
13 Darowizny dokonane przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną Szymon Podsiadło 2020-05-26 zobacz
14 KLAUZULA INFORMACYJNA Szymon Podsiadło 2020-05-14 zobacz
15 Tryb działania PSSE w Busku-Zdroju Szymon Podsiadło 2020-05-12 zobacz
16 Sprawozdanie finansowe za 2019r. Szymon Podsiadło 2020-05-08 zobacz
17 Tryb działania PSSE w Busku-Zdroju Szymon Podsiadło 2020-05-06 zobacz
18 Sprawozdanie finansowe za 2018r. Szymon Podsiadło 2020-05-06 zobacz
19 Rejestry Szymon Podsiadło 2020-05-06 zobacz
20 Regulamin PSSE Szymon Podsiadło 2020-05-06 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się